Spring til indhold

Nordisk Tekstil - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand

Orbicon ansøger, på vegne af VandCenter Syd A/S, om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand.

Fra et nyt anlæg til håndtering af tag- og overfladevand, der etableres i forbindelse med byomdannelsesprojektet Nordisk Tekstil, på Rugårdsvej 117b i Odense, til Bolbro rende.

 

Odense Kommune meddeler tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra projektet omdannelse af Nordisk Tekstil.

 

Se tilladelse til udledning af tag- og overfladevand inkl. klagevejledning

 

Odense Kommune
Industri og Miljø
Spildevand, Gartnerier og Kolonihaver

By- og Kulturforvaltningen