Spring til indhold

Tillæg til miljøgodkendelse. Envases Europe A/S - Næsbyvej 20

Odense Kommune har givet Envases Europe A/S, Næsbyvej 20, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til etablering af en 70 m2 gastank og ændret oplag af organiske opløsningsmidler.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Virksomheden fremstiller, samt lakerer og trykker på metalemballage.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2022 for at blive behandlet.
Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Miljø, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 4022 9770, eller ahvi@odense.dk.

Godkendelsesbrevet incl. klagevejledning, kan i sin helhed ses her

Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår, kan i sin helhed ses her

By- og Kulturforvaltningen
Natur og Miljø
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen