Spring til indhold

Næsbyvej 20 – Envases - Tillæg til miljøgodkendelse

Forudgående offentlighed
Ansøgning om miljøgodkendelse af ny dåse- og låglinje, efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Miljøgodkendelsen:

Envases Europe A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ny dåse- og låglinje på virksomhedens adresse: Næsbyvej 20, 5000 Odense C. Virksomheden
fremstiller og overfladebehandler metalemballage bl.a. til levnedsindustrien.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og evt. kommentere
ansøgningsmaterialet. Materialet vil blive sendt pr. mail så snart vi har modtaget anmodning herom. Kommentarer skal gives senest den 3. september 2021.

Man kan også bede om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger. Anmodningen om at få udkast til afgørelse skal ske senest den 3. september 2021. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.

Retten til at se ansøgningsmaterialet, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til ansøgningsmaterialet, den nugældende miljøgodkendelse, udkast til afgørelse og evt. supplerende materiale.

Odense Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt.

 

Henvendelse om revurderingen:

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen, eller få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, pr. mail: ahvi@odense.dk eller pr. brev til Nørregade 36, 5000 Odense C.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune. Anfør venligst navn og adresse på henvendelsen.


By- og Kulturforvaltningen
Erhverv og Bæredygtighed
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen