Spring til indhold

Næsbyvej 20

Odense Kommune har givet Glud & Marstrand A/S, Næsbyvej 20, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til etablering af en ny trykmaskine.

Næsbyvej 20, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til etablering af en ny trykmaskine

 

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Samtidig er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

 

Virksomheden fremstiller, samt lakerer og trykker på metalemballage.

 

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 10. april for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 99.

 

Godkendelsesbrevet incl. klagevejledning

Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

 

 

Erhverv og Bæredygtighed

Industri og Klima

 

By- og Kulturforvaltningen