Spring til indhold

Midterrenden med Tilløb 1 og 2

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.
Af planen fremgår det, at Midterrenden med Tilløb 1 og 2 opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Midterrenden fra station 0 til 1.370 meter samt to tilløb: Tilløb 1 fra station 0 til 178 meter og Tilløb 2 fra station 0 til 570 meter, der er angivet i vandløbsregulativet fra offentlige til private vandløb. 

 

Se afgørelse:

 

By- og Kulturforvaltningen