Spring til indhold

VVM-tilladelse samt miljøgodkendelse til Cassin Networks ApS, M. P. Allerupsvej 48

VVM-tilladelse og miljøgodkendelse for udvidelse af eksisterende datacenter i Tietgenbyen.

Odense Byråd har den 27. oktober 2021 godkendt den endelige vedtagelse af lokalplan, kommuneplantillæg, spildevandsplantillæg, VVM-tilladelse, miljøgodkendelse og projekt for ændring af veje og stier for udvidelsen af datacenter i Tietgenbyen.

Odense Kommune meddeler miljøgodkendelsen til Cassin Networks ApS, M. P. Allerupsvej 48, 5220 Odense SØ.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Godkendelsen omfatter udvidelse af et nødstrømsanlæg i forbindelse med et datacenter, hvor nødstrømsanlægget har til formål at holde datacentret kørende i forbindelse med driftsforstyrrelser i elforsyningen.

Virksomheden har valgt at udarbejde en frivillig VVM-redegørelse inkl. miljøkonsekvensvurdering jf. VVM-lovens bestemmelser. Der meddeles på den baggrund en VVM-tilladelse.

Her finder du lokalplan samt kommuneplantillæg og VVM-redegørelse for området.


Godkendelsesbrevet inkl. klagevejledning
Miljøgodkendelsen inkl. vilkår og miljøteknisk redegørelse
VVM-tilladelse inkl. klagevejledning

Der kan klages over afgørelserne. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 25. november 2021 for at blive behandlet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelserne kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C.
Miljøgodkendelsen: Tlf. nr. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk
VVM-tilladelsen: Tlf. nr. 6551 2489 eller mail: pama@odense.dk


Odense Kommune 
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen