Spring til indhold

Lindved Å - Tilladelse til etablering af kreaturbro

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en kreaturbro over Lindved Å.

Odense Kommune har den 10. juni 2020 givet tilladelse efter vandløbsloven til etablering af en kreaturbro over Lindved Å. 

Tilladelsen er givet i medfør af § 47 i vandløbsloven samt kapitel 4 (§9) i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering. Der er også givet en dispensation efter naturbeskyttelseslovens §65.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra annoncering. Det vil sige senest den 9. juli 2020.

                             

By- og Kulturforvaltningen