Spring til indhold

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af vandløbet, Limrenden

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.

Af planen fremgår det, at Limrenden opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Limrenden fra station 0 til 1.268 meter samt hele forløbet af de to offentlige tilløb: Tilløb 1 fra station 0 til 38 meter og Tilløb 2 fra station 0 til 55 meter fra offentligt til privat vandløb. 

Se afgørelse: 

By- og Kulturforvaltningen