Spring til indhold

Lettebæk - nedklassificering af vandløb

Afgørelse efter vandløbsloven til nedklassificering af den øvre del af vandløbet, Lettebæk.

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen. Af planen fremgår det, at den ævre del af Lettebæk opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

 

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Lettebæk fra station 0 til 3.805 meter fra offentligt til privat vandløb. 

 

Se afgørelse:

 

By- og Kulturforvaltningen