Spring til indhold

Myndighedsafgørelser ifm. etablering af Odense Letbane

Herunder finder du myndighedsafgørelser truffet i forbindelse med etableringen af Odense Letbane.

Den 4. februar 2022

Letbane strækning fra Tarup centret til Hjallesestation. Afsluttende anlægs- og sporarbejde samt testkørsel. Fra den 1. december 2021 til udgangen af juni 2022.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbud, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i fem aftener (kl. 18-22), en søndag (kl. 10-18) og en lørdag (kl. 10-14) i forbindelse med Tv-inspektion af ledninger på letbanestationerne og skinneslibning på hele strækningen.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 6. december 2021

Letbane strækning fra Tarup centret til Hjallesestation. Afsluttende anlægs- og sporarbejde samt testkørsel. Fra den 1. december 2021 til udgangen af juni 2022.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbud, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en fredag (kl. 18-22), en lørdag (kl. 8-18) og en søndag (kl. 8-18) i forbindelse med undersøgelse og TV-inspektion af ledninger på letbanestationerne.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 2.

 

 

Den 2. september 2021

Transformerstation TPS01. Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til udgangen af september 2021.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. marts 2020, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en aften kl. 21-22 i forbindelse med støjmålinger.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 2. september 2021

Transformerstation TPS04. Beliggenhed: Enggade 2, Odense. Etableringsperiode: fra den 9. marts 2020 til udgangen af september 2021.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 26. september 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en aften kl. 21-22 i forbindelse med støjmålinger.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 7. juli 2021

Sporarbejde (TS4). Strækning: Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en lørdag (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 7. juli 2021

Sporarbejde (TS6). Strækning: Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Krydset Nyborgvej/Ørbækvej til krydset Ørbækvej/Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en lørdag (kl. 8-14) og en søndag (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS8). Strækning: Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Krydset Munkebjergvej/Hestehaven til Hjallese Station. Påbudstillæg til Odense Letbane. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS7). Strækning: Ørbækvej fra Olfert Fischers Vej - Niels Bohrs Alle - Campusvej. Krydset Ørbækvej/ Olfert Fischers Vej til enden af Campusvej. Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade -Nyborgvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS4). Strækning: Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Påbudstillæg til Odense Letbane. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS2). Strækning: Stadionvej - Middelfartvej.  Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 16. juni 2021

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til udgangen af august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 15. juni 2021

Sporarbejde (TS8). Strækning: Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Krydset Munkebjergvej/Hestehaven til Hjallese Station. Påbudstillæg til Odense Letbane.

 Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der blev tildelt to lørdags- og søndagstilladelser og hvor det oprindelige påbud blev forlænget til slutning af juni 2021.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 15. juni 2021

Sporarbejde (TS6). Strækning: Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Krydset Nyborgvej/Ørbækvej til krydset Ørbækvej/Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en lørdag (kl. 8-14) og en søndag (kl. 8-14) og hvor det oprindelige påbud forlænges til d. 11. august 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 15. juni 2021

Transformerstation (TPS01). Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til slutningen af d. 30. juni 2021.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 23. marts 2020, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til d. 30. juni. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. maj 2021

Sporarbejde (TS6). Strækning: Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Krydset Nyborgvej/Ørbækvej til krydset Ørbækvej/Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i fire lørdage (kl. 8-14) og fire søndage (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. maj 2021

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade – Nyborgvej. Fra krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i tre lørdage (kl. 8-14) og fire søndage (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. maj 2021

Sporarbejde (TS4). Strækning: Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en lørdag (kl. 8-14) og fire søndage (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. maj 2021

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i fire søndage (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. maj 2021

Sporarbejde (TS2). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i fire lørdage (kl. 8-14) og fire søndage (kl. 8-14) i forbindelse med belægningsarbejde.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. maj 2021

Transformerstation (TPS01). Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til slutningen af februar 2021.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 23. marts 2020, hvor det oprindelige påbud blev forlænget til d. 11. juni og flere dagtilladelser blev tildelt for at muliggøre de resterende arbejder rundt om den færdige bygning. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 31. marts 2021

Sporarbejde (TS1 - TS2 - TS3 – TS4 – TS6 - TS7 – TS8). Strækning: Tarup center til Hjallese station. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddene af d. 7. januar 2019 vedr. TS1, TS2, TS3, TS4, TS6, TS7 og TS8, hvor påbuddene blev forlænget til d. 11. juni 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1 i påbuddene.

 

 

Den 23. marts 2021

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade – Nyborgvej. Fra krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles en nattilladelse (kl. 3-7) i forbindelse med reparationsarbejde på Nyborgvej.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 5. marts 2021

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade – Nyborgvej. Fra krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor fire nattilladelser og fire aftentilladelser erstattes med fire weekendtilladelser (kl. 8-14), i forbindelse med brolægningsarbejde Palnatokesvej Station.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1

 

 

Den 23. februar 2021

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade – Nyborgvej. Fra krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles en nattilladelse (kl. 22-7) i forbindelse med betonlevering og betonstøbning.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 12. februar 2021

Sporarbejde (TS2). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor en nattilladelse (kl. 22-7) erstattes med en lørdagstilladelse (kl. 8-14), i forbindelse med skinneslibning. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. februar 2021

Transformerstation (TPS01). Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til slutningen af februar 2021.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 23. marts 2020, hvor der tildeles en nattilladelse (kl. 22-7) i forbindelse med montering af ventilationssystem ind i transformerstation TPS01.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. februar 2021

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade - Nyborgvej. Krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor en nattilladelse (kl. 22-7) erstattes med en lørdagstilladelse (kl. 8-14), i forbindelse med skinneslibning.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. februar 2021

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor en nattilladelse (kl. 22-7) erstattes med en lørdagstilladelse (kl. 8-14), i forbindelse med skinneslibning.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. februar 2021

Transformerstation (TPS01). Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til slutningen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 23. marts 2020, hvor der tildeles 5 aftener (kl. 18-20) på hverdage mandag-fredag i forbindelse med etablering af gulv ind i transformerstationen TPS01 samt varelevering. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. februar 2021

Transformerstation (TPS01). Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til slutningen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 23. marts 2020, hvor der tildeles 2 lørdage (kl. 8-18) og 5 aftener (kl. 18-20) på hverdage mandag-fredag i forbindelse med etablering af falsk gulv i transformerstationen TPS01 samt varelevering. udløbsdato af påbuddet af d. 20. marts 2020 ændres til februar 2021.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 22. december 2020

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i en lørdag (kl. 8-16) og en søndag (kl. 8-16) i forbindelse med fugning af fliser ved Rugårdsvej/ØSV krydset.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i 6 nætter (kl. 5-7) i forbindelse med betonstøbninger på Rismarksvej.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier i 5 søndage (kl. 9-16) og i 4 lørdage (kl. 8-14) i forbindelse med etablering af krydset ved Jernbanegade. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS8). Strækning: Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Krydset Munkebjergvej/Hestehaven til Hjallese Station. Påbudstillæg til Odense Letbane. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS7). Strækning: Ørbækvej fra Olfert Fischers Vej - Niels Bohrs Alle - Campusvej. Krydset Ørbækvej/ Olfert Fischers Vej til enden af Campusvej. Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade -Nyborgvej. Krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS4). Strækning: Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS2). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej- Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS6). Strækning: Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Krydset Nyborgvej/Ørbækvej til krydset Ørbækvej/Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der gives tilladelse til overskride støjgrænserne i 3 søndage i tidsrummet (kl.10-17) i forbindelse med arbejdet foran Rosengårdcenret. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 9. december 2020

Sporarbejde (TS6). Strækning: Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Krydset Nyborgvej/Ørbækvej til krydset Ørbækvej/Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der gives tilladelse til overskride støjgrænserne i 15 hverdage mandag-fredag i tidsrummet (kl.18-20) og i 5 lørdage (kl. 8-18). Påbuddet blev også forlænget ved samme lejlighed til slutning af marts 2021. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 2. november 2020

Udvidelse af Hjallese Station i forbindelse med etablering af letbane. Påbudstillæg med dispensationer til Odense Letbane P/S.

Som led i letbaneprojektet skal den gamle station i Hjallese Station køres væk. Arbejdet skal udføres fra d. 1. november til d. 6. november om natten og aftenen. Arbejdet skal udføres samtidigt med sporspærring af Svendborgbane.
Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1

 

 

Den 2. november 2020

Park and Ride - Påbud uden dispensationer til Odense Letbane

Som led af letbaneprojektet skal der udføres en park and ride frem til udgangen af 2020. Odense Kommunes afgørelse er et påbud uden dispensation til at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.
Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 2. november 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier en lørdag i forbindelse med opsætning af køreledninger på strækningen.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 2. november 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier en lørdag i forbindelse med opsætning af køreledninger på strækningen.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 20. oktober 2020

Sporarbejde (TS2). Strækning: Stadionvej - Middelfartvej.  Januar 2019 til udgangen af november 2020.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om aftenen/natten fra kl. 18 til kl. 24 en gang i forbindelse med belægningsarbejde ved Bolbro Station.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 20. oktober 2020

Slidlagsarbejde. Strækning: Hel letbanetracé fra Tarup center til Hjallese Station bortset fra delestrækningen: Ørbækvej mellem Munkerisvej/Ørbæk krydset og Niels Bohrs Allé/Ørbæk krydset. Fra d. 12. maj 2020 til d. 15. december 2020. 
Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 12. maj 2020, hvor der tildeles en aften- og en nattilladelse en lørdag, som skal bruges i forbindelse med slidlag arbejde på Rismarksvej.  Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1

 

 

Den 30. september 2020

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om natten i tre nætter (kl. 4-7) i forbindelse med betonstøbning på ØSV og VSV.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

Den 29. september 2020

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade - Nyborgvej. Krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Januar 2019 til udgangen af december 2020.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om lørdagen (kl. 8-14) i to lørdage i forbindelse med betonstøbning på Nyborgvej.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 22. september 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om aften i forbindelse med levering og montering shelters ved Højstrup Station.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 22. september 2020

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om natten i forbindelse med betonstøbning af boldursten på Østre Stationsvej.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 22. september 2020

Sporarbejde (TS5). Strækning: Benediktsgade - Nyborgvej. Krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Januar 2019 til udgangen af december 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om natten i forbindelse med betonstøbning af to huler på Nyborgvej.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 18. september 2020

Transformerstation TPS01. Beliggenhed: Rismarksvej 129T. Etableringsperiode: fra den 23. marts 2020 til slutningen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 23. marts 2020, hvor der tildeles 30 aftentilladelser i forbindelse med etablering af transformerstationen TPS01.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 18. september 2020

Sporarbejde (TS2). Strækning: Stadionvej - Middelfartvej.  Januar 2019 til udgangen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om søndagen i forbindelse med levering og montering af shelters ved Bolbro Station.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 18. september 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tilladelse til at overskride VVM-tilladelsens støjgrænseværdier om søndagen i forbindelse med levering og montering af shelters ved Højstrup Station.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. september 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020 (mellem kl 6.00 og 7.00).

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles tidlig levering af beton d. 10. september og d. 14. september 2020 mellem kl. 6 og 7.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. september 2020

Sporarbejde (TS8). Strækning: Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Krydset Munkebjergvej/Hestehaven til Hjallese Station. August 2018 til udgang af november 2020.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der gives afslag  til de ansøgte 4 lørdagsarbejder.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. september 2020

Sporarbejde (TS2). Strækning: Stadionvej - Middelfartvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020. 

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles yderligere 3 nattilladelser i forbindelse med betonstøbning ved broen på Middelfartvej. Dette skyldes trafikken.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 10. september 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Januar 2019 til udgangen af november 2020 (aften og nat).

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles yderligere 2 aften- og 2 nattilladelser. Dette skyldes trafikken.  
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 16. juli 2020

Sporarbejde (TS5). Benediktsgade -Nyborgvej. Krydset Albanigade/Benediktsgade til krydset Nyborgvej/Ørbækvej. Januar 2019 til udgangen af december 2020.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles 70 natdispensationer og 70 aftendispensationer i forbindelse med sporarbejde. Det oprindelige påbud af d. 7. januar 2019 forlænges til december 2020. 

Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 16. juli 2020

Sporarbejde (TS3) på Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Påbudstillæg med dispensationer til Odense Letbane. Januar 2019 til udgangen af april 2021.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles 16 natdispensationer, 16 aftendispensationer og 3 weekenddispensationer i forbindelse med sporarbejdet. Det oprindelige påbud af d. 7. januar 2019 forlænges til april 2021. 

Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

Den 1. juli 2020

Slidlagsarbejde. Strækning: Hel letbanetracé fra Tarup center til Hjallese Station bortset fra delestrækningen: Ørbækvej mellem Munkerisvej/Ørbæk krydset og Niels Bohrs Allé/Ørbæk krydset. Fra d. 12. maj 2020 til d. 15. december 2020. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 12. maj 2020, hvor der tildeles yderligere 25 gange nattilladelser kl. 6-7 i forbindelse med opvarmning af maskiner. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 1. juli 2020

Sporarbejde (TS4). Strækning: Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles yderligere 52 aften- og 25 nattilladelser. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 8. juni 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej- Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stadionvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor der tildeles yderligere 3 lørdagstilladelser (kl. 8-14). 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 14. maj 2020

Slidlagsarbejde. Strækning: Over hele letbanestrækning mellem Tarup center og Hjallese Station, bortset fra Ørbækvej mellem Munkerisvej og Niels Bohrs Allé. Påbud med dispensationer til Odense Letbane.

Slidlagsarbejde er det afsluttende anlægsarbejde under etablering af letbanen. Det skal foregår frem til d. 15. december 2020. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1 i 43 nætter.
Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 1. april 2020

Sporarbejde (TS6). Strækning: Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Krydset Nyborgvej/Ørbækvej til krydset Ørbækvej/Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane.

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020. 

Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

 

 

Den 25. marts 2020

Transformerstation TPS01 på Rismarksvej 129T, Odense - Påbud uden dispensationer til Odense Letbane

Som led af letbaneprojektet skal der udføres en transformerstation TPS01 frem til slutningen af november 2020. Odense Kommunes afgørelse er et påbud, som regulerer anlægsarbejde på transformerstationen TPS01.
Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 25. marts 2020

"Tram driver facility" - Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 28. oktober 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020.
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1 

 

 

Den 16. marts 2020

Transformerstation TPS04 på Enggade 2, Odense - Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 26.september 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020 og hvor der gives tilladelse til sekantboring til fundering af transformerstation TPS04. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1 

 

 

Den 10. marts 2020

Sporarbejde (TS1). Strækning: Rismarksvej - Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020 og hvor man erstatter 7 aftentilladelser med 7 weekendtilladelser. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1 

 

 

Den 10. marts 2020

Sporarbejde (TS7). Strækning: Ørbækvej fra Olfert Fischers Vej - Niels Bohrs Alle - Campusvej. Krydset Ørbækvej/ Olfert Fischers Vej til enden af Campusvej. Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020 og hvor man erstatter 2 nattilladelser med 2 weekendtilladelser. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1 

 

 

 

Den 10. marts 2020

Sporarbejde (TS4). Strækning: Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020 og hvor man erstatter 7 aftentilladelser og 5 nattilladelser med 12 weekendtilladelser. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1 

 

 

Den 10. marts 2020

Sporarbejde (TS3). Strækning: Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Tarup Center til Krydset Stationsvej/Højstrupvej. Påbudstillæg til Odense Letbane

Odense Kommune har meddelt Odense Letbane et påbudstillæg til påbuddet af d. 7. januar 2019, hvor påbuddet blev forlænget til slutning af november 2020, og hvor man erstatter 6 aftentilladelser og 5 nattilladelser med 11 weekendtilladelser. 
Der kan klages over afgørelsen. Klagevejledning fremgår af bilag 1. 

 

 

Den 17. januar 2020

Sporarbejde (TS2) på Stadionvej- Middelfartvej. Påbudstillæg med dispensationer til Odense Letbane

Der gives dispensation til Odense Letbane for at overholde støjgrænserne i VVM-tilladelsen for Letbaneprojektets etape 1 i forbindelse med spor- og anlægsarbejde på Middelfartvej i 3 weekender fra fredag kl. 20 til mandag kl. 5.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1. 

 

 

Den 10 december 2019

Sporarbejde (TS) på Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg til Odense Letbane

Udløbsdato på det oprindelige påbud vedr. TS6: sporarbejde på Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej, dateret den 7. januar 2019 ændres til udgang af marts 2020. Antal nattetilladelser i den tidligere tildelt kvote reduceres med 1, mens antal weekendtilladelser vokser med 1. Dvs. en nattetilladelse bliver erstattet af en weekendtilladelse.  

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1. 

 

 

Den 9. oktober 2019

Sporarbejde (TS) på Ørbækvej fra Olfert Fischers Vej. Påbudstillæg med dispensationer til Odense Letbane

To aftenarbejder i den samlede tilladelser, som er tildelt i påbuddet d. 7. januar, erstattes af to weekendarbejder.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1. 

 

 

Den 9. oktober 2019

Sporarbejde (TS) på Stadionvej- Middelfartvej. Påbudstillæg med dispensationer til Odense Letbane

 

To aftenarbejder i den samlede tilladelser, som er tildelt i påbuddet d. 7. januar erstattes af to weekendarbejder.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1. 

 

 

Den 30. september 2019

Anlægsarbejde (Civil Works CW3) på Østre Stationsvej- Vestre Stationsvej. Tillæg til påbud vedr. CW3.

 

Påbuddet omhandler det resterende anlægsarbejde på strækning. Der gives tilladelse til at overskride støj-grænseværdierne ved 6 aften- og nattearbejder.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 26. september 2019

Transformerstation TPS04 på Enggade 2, Odense - Påbud med dispensationer til Odense Letbane

 

Som led af letbaneprojektet skal der udføres en transformerstation TPS04 frem til d. 1. marts 2020. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum af overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

den 23. september 2019

Sporarbejde (TS) på Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Tillæg af påbud til påbuddet d. 7. januar 2019

Tillægget af påbuddet giver tilladelse til arbejde i tre lørdage (kl. 8-14) i stedet for om aften (kl. 18-22)
Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 21. juni 2019

Renovering af kloakledninger med strømpeforing på Vestre Stationsvej mellem Store Glasvej og Fjordgade.

 

Arbejdet gennemføres fra d. 24. juni 2019 og to uger frem.

I forbindelse med letbanearbejde skal renovering af kloakledninger med strømpeforing foretages på Vestre Stationsvej mellem store Glasvej og Fjordgade. Odense kommune har meddelt Vandcenter Syd et påbud, hvor nattestøjgrænser må overskrides natten til d. 24. juni i forbindelse med flytning af Letbane skilning.

 

Afgørelsen må godt påklages. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

Den 31. maj 2019

Sporarbejde (TS) på Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane.

Som led i letbaneprojektet skal broen i Middelfartvej forstærkes. Arbejdet foretages frem til udgang af september 2019. I forbindelse med arbejdet skal sporspærring foretages på skrift mellem Svendborgbanen og hovedsporerne over Fyn. Derfor skal arbejdet foretages over to etaper. Den første etape er fra den 1. juli til den 12. juli og den anden etape er fra den 22. juli til d. 2. august 2019. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med vilkår, som skal overholdes.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1

 

Den 31. maj 2019

Udvidelse af Hjallese Station i forbindelse med etablering af letbane. Påbud med dispensationer til Odense Letbane P/S.

Som led i letbaneprojektet skal Hjallese Station udvides. Udvidelsen omhandler etablering af en ny perron og en stibro ved togstationen. Arbejdet skal udføres frem til d. 30. september 2019 og den omfatter gravearbejde, etablering af dræn og brønde, støbning af fundamenter og installationer. En del af arbejdet skal udføres under sporspærringsperiode af Svendborgbane fra d. 20. juli kl. 18 til d. 5. august kl. 7.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1

 

Den 24. maj 2019

Anlægsarbejde (Civil Works CW3) på Østre Stationsvej/Nørregade krydset. Tillæg til påbud vedr. CW3, dateret d. 16. april 2018.

I forbindelse med etablering af letbanen skal der arbejdes på ØSV/Nørregade krydset døgnet rundt fra fredag d. 24. maj kl. 20 til mandag d. 27. maj kl. 5. Odense Kommune accepterer, at VVM-tilladelsens støjgrænser overskrides i weekenden som er ansøgt.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1. 

 

 

Den 6. maj 2019

Anlægsarbejde (Civil Works CW3) på Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej, fra krydset Vesterbro/Vestre Stationsvej til krydset Østre Stationsvej/Thomas B. Thriges Gade.

Tillæg til påbud vedr. CW3, dateret d. 16. april 2018.

 

Arbejdet med brolægningen foran OBC og ved Jernbanegade krydset er meget forsinket og derfor skal arbejdet forceres ved udvidede arbejdstider og weekendarbejder.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 1. maj 2019

Sporarbejde (TS6) på Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Ændringer af påbuddet d. 7. januar 2019.


Odense Kommune accepterer, at VVM-tilladelsens støjgrænser overskrides i 6 weekenddage (kl. 7-18) som ansøgt på betingelse af at antal aftener med overskridelser reduceres fra 10 til 2 og antal nætter med overskridelser  reduceres fra 8 til 1. Afgørelsens indhold i øvrigt forbliver uændret.

Afgørelsen meddeles med henvisning til miljøbeskyttelseslovens § 68 og kan derfor ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

 

 

Den 10. april 2019

Strømpeforing af betonledning langs med Albanigadebro. Arbejdet gennemføres fra d. 25. marts til d. 30. april 2019.

I forbindelse med etablering af Odense Letbane har VandCenter Syd besluttet at strømpefore en lang betonledning langs med Odense Å nord for Albanigadebro. Strømpeforing har til formål at tætne betonledningen, så der ikke sker indsivning og underminering under Albanibroen. Selve installationen af strømpen fortages fra d. 12. april til d. 14. april 2019 i døgndrift, men der er sat tid til forberedelser før og oprydning efter installationen. Odense Kommunes afgørelse er et påbud samt en dispensation til at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1 i et begrænset tidsrum.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

 

Den 1. april 2019

Anlægsarbejde (Civil Works CW3) på Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej, fra krydset Vesterbro/Vestre Stationsvej til krydset Østre Stationsvej/Thomas B. Thriges Gade, Påbud uden dispensationer til Odense Letbane

 

Anlægsarbejdet vedr. CW3 forlænges til d. 5. august 2019. Anlægsarbejdet omhandler asfaltering, belægninger og gravearbejder. Odense Kommunes afgørelse er et påbud uden dispensation til at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1, da kvoten fra påbud d. 16. april 2018 er opbrugt.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

13. marts 2019

Albanigade - Benediktsgade. Nord for bro over Odense Å til Nyborgvej lige efter Frederiksgade, anlægsarbejde (entreprise CW4)
frem til medio april 2019
.

Anlægsarbejde CW4 på Albanigade-Benediktsgade er forsinket med to uger, derfor blev Odense Letbane meddelt et påbudstillæg, hvor påbuddet på strækning forlænges til medio april og hvor man tillader et enkelt aften- og natarbejde i den resterende tid.  

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 2.

 

24. januar 2019

Transformerstation TPS06 ligger på Ejbygade, mellem Ejbygade 4 og Ejbygade 4B pg Transformerstation TPS10 ligger på Hestehaven, ud for Hjalleseparken 10-12.

Påbud med dispensationer til Odense Letbane

Som led i letbaneprojektet skal der udføres to transformerstationer TPS06 og TPS10 frem til udgang af henholdsvis september og juni 2019. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

15. januar 2019

Omlægning af ledninger på Nyborgvej (mellem Frederiksgade og Ørbækvej) og Palnatokesvej (de sydligste 25 m), påbud og dispensation til VandCenter Syd A/S (afløb).

Som led i letbaneprojektet skal der i uge 3 (d. 17. januar 2019), uge 4 og 5 (d. 21. og d. 22. januar 2019, samt alle dagene fra og med d. 25. til d. 31. januar 2019) foretages ledningsomlægning på Nyborgvej. Odense Kommunes afgørelse er et påbud samt en dispensation til at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1 i et begrænset tidsrum.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Hestehaven - Hjallesegade - Egelundsvej - Stationsvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af oktober 2019 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Ørbækvej fra Olfert Fischers Vej - Niels Bohrs Alle - Campusvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane.

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af december 2019 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Ørbækvej indtil Olfert Fischers Vej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane.

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af december 2019 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Benediktsgade -Nyborgvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af marts 2020 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Thomas B. Thriges området - Albanigade. Påbud med dispensationer til Odense Letbane

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af marts 2020 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Vesterbro - Vestre Stationsvej - Østre Stationsvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af marts 2020 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Stadionvej- Middelfartvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane.

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af november 2019 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

 

Den 7. januar 2019

Sporarbejde (TS) på Rismarksvej-Højstrupvej. Tarup Center til krydset Stationsvej/Højstrupvej. Påbud med dispensationer til Odense Letbane

Som led i letbaneprojektet skal der frem til udgang af marts 2020 udføres sporarbejde, som omfatter udgravning af sporkasse, hvis bredde er 8 m, på vejen, installation af dræn i bunden af sporkassen, tilfyldning af sporkassen, udstøbning af betonplade til sporkonstruktion, montage af skinne på betonpladen, oprettelse af stationer og etablering af køreledningsmaster. Odense Kommunes afgørelse er et påbud med dispensation til i et begrænset tidsrum at overskride støjgrænserne i VVM-tilladelsen for letbaneprojektets etape 1.

Der kan klages over afgørelsen. Dette er beskrevet i klagevejledningen i afgørelsens bilag 1.

By- og Kulturforvaltningen