Spring til indhold

Langeskov Vandværk - Ansøgning om 1-2 nye boringer

Rambøll har på vegne af Langeskov Vandværk ansøgt Odense Kommune om tilladelse til at udføre 1-2 undersøgelsesboringer med henblik på indvinding af grundvand til almen vandforsyning.

Boringerne skal etableres på matr.nr. 7d Davinde By, Davinde.

 

Indvindingens formål er almen vandforsyning dvs. forsyning af drikkevand til forbrugerne inden for Langeskov Vandværks forsyningsområde.

Nærmere oplysninger om det ansøgte kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C på e-mail: efi@odense.dk eller telefon 6151 2583.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod det ansøgte. Eventuelle indsigelser skal senest den 4. oktober 2021 rettes skriftligt til Odense Kommune:

Odense Kommune
Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima
Nørregade 36
5000 Odense C
E-mail: miljo@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen