Spring til indhold

Miljøgodkendelse til Trinity Synergies A/S, Krogagervej 2

Godkendelsen omfatter et forsøgsanlæg til udvinding af fibre ved brug af forbrænding på Krogagervej 2, 5240 Odense NØ.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 25. november 2021 for at blive behandlet.

Godkendelsesbrev inkl. klagevejledning
Miljøgodkendelse inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049

Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen