Spring til indhold

Tilladelse til en ny stibro over Killeruprenden

Afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

COWI A/S har på vegne af Region Syddanmark Nyt OUH ansøgt om tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge
en ny stibro over Killeruprenden.

 

Odense Kommunes afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven

By- og Kulturforvaltningen