Spring til indhold

Kildegårdsvej 45. Revurderingen af miljøgodkendelsen til Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Vollsmose Varmecentral

Forudgående offentlighed
Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Vollsmose Varmecentral efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af Fjernvarme Fyn Distribution A/S, Vollsmose Varmecentral’s miljøgodkendelse på adressen Kildegårdsvej 45, 5240 Odense NØ. Revurderingen vil komme til at omfatte alle virksomhedens aktiviteter. 

Varmecentralen er olie- og naturgasfyret og fungerer som spids- og reservelastcentral.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil efter anmodning blive stillet til rådighed elektronisk.

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Bæredygtighed og Mobilitet, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2498 eller mail: pkc@odense.dk

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 4 uger fra dags dato, dvs. senest den 26. juli 2021.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen