Spring til indhold

Miljøgodkendelse til Varmecentral Vollsmose, Kildegårdsvej 45

Odense Kommune har givet Varmecentral Vollsmose, Kildegårdsvej 45, 5240 Odense NØ, miljøgodkendelse at udskifte eksisterende olietank med to nye olietanke.
Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden er en spids- og reservelastcentral der fremstiller varme til fjernvarmenettet.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 7. juli 2021 for at blive behandlet. 

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2498. 

Erhverv og Bæredygtighed 
Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen