Spring til indhold

Holkebjergvej 48 - revurdering af miljøgodkendelse

Forudgående offentlighed. Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til Micro Matic A/S efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Odense Kommune indleder en revurdering af Micro Matics miljøgodkendelse på adressen Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV. Revurderingen vil komme til at omfatte alle virksomhedens aktiviteter.

Virksomheden fremstiller og overfladebehandler emner til aftapning af væsker i lukkede beholdere. Emnerne produceres i rustfrit stål og messing.

 

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere sagens akter. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk og hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.

 

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Klima, Nørregade 36-38, 5000 Odense C på tlf. 6551 2499 eller mail: ahvi@odense.dk

 

Efter anmodning herom har enhver tillige mulighed for, at få tilsendt udkast til afgørelse når det foreligger. Der skal anmodes herom inden 2 uger fra dags dato.

 

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet.

 

Eventuelle kommentarer til sagens akter og udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune.

 

 

By- og Kulturforvaltningen

Erhverv og Bæredygtighed

Industri og Klima

 

By- og Kulturforvaltningen