Spring til indhold

Holkebjergvej 48 – Revision af miljøgodkendelse Micro Matic A/S

Odense Kommune har givet Micro Matic A/S, Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV, revideret miljøgodkendelse af hele virksomheden.
Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der er desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Virksomheden fremstiller metalemner til aftapning af væsker i lukkede beholdere.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 2020 for at blive behandlet. 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf.nr. 65 51 24 99, eller mail: miljo@odense.dk.

Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen