Spring til indhold

Miljøtilladelse af husdyrbrug - Højbyvej 105, 5220 Odense SØ

Ejendommen er en svineproduktion, der producerer smågrise.

Miljøtilladelsen omfatter en ny tilladelse til det eksisterende produktionsareal, så der fremover vil være mulighed for større fleksibilitet i produktionen. Derud over gives tilladelse til etablering af to klimacontainere til smågriseproduktion.

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal være modtaget senest 6. januar 2020, d.v.s. 4 uger fra annoncering for at blive behandlet. Klagevejledning fremgår af miljøtilladelsen.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2588 eller 6551 2525 (mail: miljo@odense.dk).

Miljøtilladelsen
Miljøansøgning
Ansøgningsskema version 2 fra husdyrgodkendelse.dk

Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima

By- og Kulturforvaltningen