Spring til indhold

Højbjergafløbet - Godkendelse af reguleringsprojekt

Godkendelse af etablering af nyt vandløb, reguleringsprojekt omfattende forlægning og sløjfning af en delstrækning af Højbjergafløbet nedstrøms for Højbjergvej samt etablering af et spang og en bro.

Klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.

By- og Kulturforvaltningen