Spring til indhold

Afgørelse efter vandløbsloven om nedklassificering af vandløbet, Hjallese Hegning

Odense Kommune har udarbejdet en plan for nedklassificering af vandløb i kommunen.

Af planen fremgår det, at Hjallese Hegning opfylder planens kriterier for, at det i fremtiden skal være et privat vandløb, hvor vedligeholdelsespligten overgår fra det offentlige til bredejeren.

Afgørelse efter vandløbsloven
Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 127 af 22. september 2017) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Hjallese Hegning fra station fra station 0 til station 1.322 meter fra offentligt til privat vandløb. 

Se afgørelse: 

 

 

By- og Kulturforvaltningen