Spring til indhold

Nedklassificering af Hedebækken ved krydsningen med BaneDanmark

Afgørelse efter vandløbsloven.

Odense Kommune har den 12. december 2019 truffet afgørelse efter vandløbsloven om nedklassificering af Hedebækken fra station 0 til 1.786 meter.

 

Banedanmark har imidlertid i mail af 14. juni 2019 tilkendegivet et ønske om at Hedebækken fra strækningen station 1.786 til 1.818 meter, hvor vandløbet krydser Banedanmarks areal, ligeledes nedklassificeres. Ønsket om nedklassificering begrundes med, at Banedanmark anser vedligeholdelse af vandløbet under banearealet som deres anliggende.

 

På baggrund i ovennævnte imødekommer Odense Kommune Banedanmarks ønske om at udvide strækningen af Hedebækken, der nedklassificeres til også at omfatte strækningen under banearealet. 

Afgørelse efter vandløbsloven

Efter vandløbslovens § 10 (lovbekendtgørelse nr. 1.217 af 25. november 2019) samt § 3 i bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb nedklassificerer Odense Kommune som vandløbsmyndighed hermed Hedebækken fra station 1.786 til 1.818 meter fra offentligt til privat vandløb. 

Se afgørelse:

 

By- og Kulturforvaltningen