Spring til indhold

Havnegade 90 - Tillægsgodkendelse til Marius Pedersen A/S

Tillægsgodkendelsen omfatter etablering til sorteringsmaskine samt øget mængder af glas og metal. Marius Pedersen A/S er affaldsbehandler, der opbevarer og sorterer affaldsfraktioner forud for nyttiggørelse.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Odense Kommune har givet Marius Pedersen A/S, Havnegade 90, 5000 Odense C tillægsgodkendelse til etablering til sorteringsmaskine samt øget mængder af glas og metal.

 

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Aktindsigt og klage

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 3. august 2020 kl. 15.00 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Bæredygtighed og Mobilitet, Industri og Miljø, Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 2448

 

Her kan du læse godkendelserne:

Godkendelsesbrev incl. klagevejledning

Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

By- og Kulturforvaltningen