Spring til indhold

Havnegade 90 - Revurdering af miljøgodkendelse til IED-aktiviteter hos Marius Pedersen A/S

Revurdering af IED- aktiviteter jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen samt miljøgodkendelse til øgede mængder jævnfør Lov om Miljøbeskyttelse.

Odense Kommune indleder en revurdering af miljøgodkendelse til IED-aktiviteter hos Marius Pedersen A/S, Havnegade 90, 5000 Odense C. Samtidig har virksomheden søgt om godkendelse af øget oplag.

Revurderingen vil omfatte virksomhedens modtagelse og håndtering af farligt affald. Godkendelsen vil komme til at omfatte virksomhedens ønske om større oplag.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og kommentere ansøgningsmaterialet. Materialet vil blive stillet til rådighed elektronisk, hvis dette ikke er muligt, vil det kunne udleveres på nedenstående adresse.

Nærmere oplysninger om ansøgningen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Bæredygtighed og Mobilitet, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C på mail rikbe@odense.dk eller tlf. 6551 2448.

Efter anmodning herom har enhver mulighed for at få tilsendt udkast til afgørelse når dette foreligger. 
Der skal anmodes herom inden 4 uger fra dags dato.

Efterfølgende har enhver ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2 uger efter modtagelsen af udkastet. Eventuelle kommentarer til ansøgningen og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til:

Odense Kommune
By- og Kulturforvaltningen
Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø
Nørregade 36, 5000 Odense C
 

By- og Kulturforvaltningen