Spring til indhold

Miljøgodkendelse til Marius Pedersen A/S, Havnegade 90

Havnegade 90, 5000 Odense C. Revurdering og godkendelse af Marius Pedersen A/S.
Godkendelsen omfatter revurdering og godkendelse af større oplag i forbindelse med virksomhedens IED-aktiviteter. Marius Pedersen A/S modtager og sorterer affaldsfraktioner.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

Odense Kommune har givet Marius Pedersen A/S, Havnegade 90, 5000 Odense C revurdering og godkendelse til større oplag i forbindelse med deres IED-aktiviteter. 

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden er en virksomhed der modtager og håndtere affaldsfraktioner.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 18. juni 2021 kl. 15.00 for at blive behandlet. 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industrimiljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 48.

 

Erhverv og bæredygtighed
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen