Spring til indhold

Havnegade 155, 5000 Odense C. Miljøgodkendelse af Bildemontering Danmark A/S, Odense afdeling

Godkendelsen omfatter godkendelse til øget oplag af udtjente køretøjer og farligt affald, samt en revurdering af den samlede virksomhed. Virksomheden er en autoophugger der miljøbehandler udtjente køretøjer.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven

 

Odense Kommune har givet Bildemontering Danmark A/S, Odense afdelingen, Havnegade 155, 5000 Odense C, miljøgodkendelse til øget oplag af ikke miljøbehandlede biler samt farligt affald. Der er samtidigt udarbejdet en revurdering af den samlede virksomhed.

 

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

 

Virksomheden er en autoophugger der miljøbehandler udtjente køretøjer.

 

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

 

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 31.07. 2019 kl. 15.00 for at blive behandlet.

 

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industrimiljø, Nørregade 36-38, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 48

 

Afgørelsen i sin helhed inklusiv godkendelsesbrev og klagevejledning

VVM-screenings afgørelse

 

 

Erhverv og bæredygtighed

Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen