Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt - Etablering af elkedel på Havnegade

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven af 50 MW elkedel placeret i blok 3 på Havnegade 120.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om etablering af elkedel i blok 3 på Havnegade 120 ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse inklusiv screeningsskema.

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       

Industri og Miljø
Bæredygtighed og Mobilitet    

By- og Kulturforvaltningen