Spring til indhold

Afgørelse om ikke-VVM – etablering af 50 MW elkedel på Havnegade 120

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektgodkendelse efter varmeforsyningsloven af etablering af endnu en 50 MW elkedel på Havnegade 120.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om etablering af 50 MW elkedel på Havnegade 120 ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse inkl. screeningsskema

Klage
Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       

Industri og Miljø

Bæredygtighed og Mobilitet

By- og Kulturforvaltningen