Spring til indhold

Miljøtilladelse til husdyrproduktionen på H. C. Lumbyes Vej 58, 5270 Odense N

Odense Kommune har meddelt tilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til etablering af et husdyrhold.

Husdyrholdet består af 4 søer med opdræt af slagtesvin, 500 æglæggende høner,15 ammekøer med opdræt af kalve og kvier og 10 moderfår på matr.nr. 5k, 8v, 8y, og 9a Lumby By, Lumby beliggende Lumbyes vej 58, 5270 Odense N.

 

Miljøtilladelsen er givet i henhold til § 16b i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den  indsendes senest mandag den 26. april 2021 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøtilladelsen.

Materiale om godkendelsen:

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen