Spring til indhold

Gundersøvej 40 – Udkast til miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejeren af Gundersøvej 40, 5491 Blommenslyst, har ansøgt om godkendelse til udvidelse af produktionsarealet til kvægproduktion fra 4423 m2 til 10527 m2.

Den ansøgte udvidelse ligger i tilknytning til eksisterende byggeri.

Odense Kommune har behandlet ansøgningen efter husdyrbruglovens § 16a og har udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse.

Inden der kan meddeles godkendelse, skal kommunen foretage høring af parter og orientering af naboer. De høringsberettigede har fået brev om, at udkastet kan ses på kommunens hjemmeside.

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være modtaget af kommunen senest torsdag den 4. juni 2020.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 5135 0938 eller 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen