Spring til indhold

§16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget på Gundersøvej 40, 5491 Blommenslyst

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til udvidelse af kvægproduktionen på Gundersøvej 40, 5491 Blommenslyst.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven).

 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal indsendes senest den 17. juli 2020 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.


Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. på tlf. 6551 2580 eller via e-mail: miljo@odense.dk.


By- og Kulturforvaltningen