Spring til indhold

Udledningstilladelse til Nyt Odense Universitetshospital og Psykiatrisk afdeling Odense

Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Nyt Odense Universitetshospital samt Psykiatrisk afdeling Odense.

Odense Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af renset spildevand fra Nyt Odense Universitetshospital samt Psykiatrisk afdeling Odense. Materialet inkl. klagevejledning ses via nedenstående links.


Miljøstyrelsen meddeler samtidigt § 25-tilladelse til udledningen efter Miljøvurderingsloven. § 25-tilladelsen findes på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk/annoncer.

Odense Kommunes udledningstilladelse:

By- og Kulturforvaltningen