Spring til indhold

Gartnervænget Øst 33, Åsum - § 19 tilladelse til procesvandtanke

§ 19 tilladelse til opstilling af 2 tanke til procesvand på gartneriet Gartnervænget Øst 33, 5240 Odense NØ.

Odense Kommune har den 10. februar 2021 meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 til opførelse af 2 tanke til procesvand på væksthusgartneri beliggende Gartnervænget Øst 33B, 5240 Odense NØ, matrikel nr. 14bc, Åsum By, Åsum.

Tilladelse til 2 tanke til procesvand.

Kontakt gartneriteamet: gartneri@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen