Spring til indhold

Gartnerbyen - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand


I henhold til § 28 i miljøbeskyttelsesloven, lovbek. nr. 681 af 2. juli 2019 meddeler Odense Kommune tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra projektet Gartnerbyen.

Sweco ansøger, på vegne af VandCenter Syd A/S, om tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra to regnvandsbassiner, der etableres i forbindelse med realisering af projektet Gartnerbyen i Odense, til Bolbro rende.

 

Se tilladelse til udledning af tag- og overfladevand - Gartnerbyen

By- og Kulturforvaltningen