Spring til indhold

Gammel Højmevej 232 - ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbrug

Ejerne af minkfarmen på Gammel Højmevej 232, 5250 Odense SV søger om en § 16a miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Ansøger ønsker at konvertere den nuværende godkendelse fra 2010/2014 til den nye lovgivning på området, for at opnå en større fleksibilitet i produktionen.

 

Efter den nye regulering af husdyrbrug fra 1. august 2017 bliver der nu godkendt et givent produktionsareal. Med den tidligere godkendelsesordning blev der godkendt et givent antal husdyr. På det godkendte produktionsareal kan der herefter produceres den godkendte type husdyr inden for rammerne af dyrevelfærdsreglerne. I den konkrete ansøgning opnås den ansøgte fleksibilitet udelukkende inden for de bestående staldbygninger og der opføres ikke nyt byggeri.

 

Enhver har ret til at se og kommentere sagen.

 

Hvis du har ideer eller bemærkninger til det ansøgte projekt, skal du sende dem til Odense Kommune senest den 15. juli 2019.

 

Kommunen udarbejder derefter et udkast til miljøgodkendelse. Udkastet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, og borgerne har igen mulighed for at komme med bemærkninger. Du kan også få tilsendt en kopi af udkastet, hvis du ønsker det.

 

Når kommunen har afsluttet sagsbehandlingen, vil afgørelsen om miljøgodkendelse blive annonceret her på hjemmesiden. Der kan klages over afgørelsen.

 

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Vand og Natur, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. 6551 2588 eller 6551 2525, mail: miljo@odense.dk.

 

Ansøgningsmaterialet:
Skema 211828
Bilag 1 Situationsplan
Miljøkonsekvensrapport Gl Højmevej 232

 

By- og Kulturforvaltningen