Spring til indhold

Gammel Højmevej 232 - §16a-miljøgodkendelse til husdyrbruget

Odense Kommune har meddelt miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a til det eksisterende produktionsareal på 7523 m2 til minkproduktion på Gammel Højmevej, 5250 Odense SV.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til § 16a i lov nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven). 

Der kan klages over afgørelsen. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, og den skal indsendes senest fredag den 6. december 2019 for at blive behandlet. Klagevejledningen fremgår af miljøgodkendelsen.


Materiale om godkendelsen:

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C på tlf. 6551 2580 eller via e-mail miljo@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen