Spring til indhold

Fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal, Odense Kommune

Hermed offentliggøres fredningsforslag for 6 kolonihaveforeninger i Odense Ådal

I medfør af Naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33, stk. 3 fremsætter Odense Kommune forslag om fredning af 6 kolonihaver beliggende ved Odense Å i Odense Kommune.

De 6 kolonihaveforeninger omfattet af fredningsforslaget er allerede i dag fredet.

Fredningsforslaget er udarbejdet med henblik på at

  • fastholde anvendelsen som kolonihaveområder
  • sikre at fredningsområdet indgår som en del af det grønne netværk langs Odense Å
  • forbedre miljøforholdene
  • medvirke til at opfylde målsætningerne for Natura 2000 områderne nr. 110 og 114.

Herudover skal fredningsforslaget understøtte Odense Kommunes arbejde for et ensartet administrationsgrundlag for kolonihaver i Odense Kommune, således at kolonihaver i det fredede område har de samme lokalplanbestemmelser som øvrige kolonihaveforeninger i Odense Kommune.

 

Se forslag til fredningssagen på Fredningsnævnets hjemmeside

 

Bilag 1 Areal- og lodsejerliste

Bilag 2 - Budgetoverslag

Bilag 3  -Svar på budgethøring fra Miljøstyrelsen

Bilag 4 - Miljøvurdering -  screening af fredningsforslag

Bilag 5 - Naturklagenævnets afgørelse af 29 maj 2006 - Odense Ådal - Etape 1

Bilag 6 - Naturklagenævnets afgørelse af 29 november 2010 - Odense Ådal - Etape 3

Fredningsforslag kolonihaver Odense Å - 1. udkast

Følgebrev - fredningsforslag 6 kolonihaver i Odense Ådal

Kortbilag 1 HF Svendstrupengen

Kortbilag 1.1 HF Svendstrupengen administrative bindinger

Kortbilag 2 HF Lilletoften

Kortbilag 2.1 HF Lilletoften administrative bindinger

Kortbilag 3 HF Heltengen

Kortbilag 3.1 HF Heltengen administrative bindinger

Kortbilag 4 HF Søndergaards haver

Kortbilag 4.1 HF Søndergaards haver administrative bindinger

Kortbilag 5 HF Martins Minde og HF Biskorup

Kortbilag 5.1 HF Martins Minde og HF Biskorup 

 

 

By- og Kulturforvaltningen