Spring til indhold

Fraugde-Over Holluf Vandværk - Ansøgning om tilladelse efter vandforsyningsloven til ny boring og indvinding af vand til almen vandforsyning

Rambøll har på vegne af Fraugde-Over Holluf Vandværk ansøgt Odense Kommune om tilladelse til at udføre en undersøgelsesboring med henblik på indvinding af 50.000 m3 grundvand pr. år. Boringen skal etableres på matr.nr. 1h Birkum By, Fraugde (Tingkærskolen).

Indvindingens formål er almen vandforsyning inden for Fraugde-Over Holluf Vandværks forsyningsområde.

 

Ansøgning om midlertidig indvindingstilladelse


Nærmere oplysninger om det ansøgte kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C på e-mail: efi@odense.dk eller telefon 6151 2583/mobil 9387 2341.


Enhver har ret til at komme med indsigelser mod det ansøgte. Eventuelle indsigelser skal senest den 15. marts 2021 rettes skriftligt til Odense Kommune.


Odense Kommune
Bæredygtighed og Mobilitet
Natur og Klima
Nørregade 36
5000 Odense C
E-mail: miljo@odense.dk


By- og Kulturforvaltningen