Spring til indhold

Fraugde Over Holluf Vandværk – etablering og afprøvning af ny boring

Odense Kommune har meddelt Fraugde Over Holluf Vandværk foreløbig vandindvindingstilladelse til etablering og afprøvning af en ny boring.

Odense Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet omfattende etablering og afprøvning af en ny boring i henhold til bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Odense Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet og dermed ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens-vurdering (VVM-pligt).

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger fra annonceringen, det vil sige senest den 23. april 2021

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C, telefon 6551 2525 eller mail: miljo@odense.dk.

Erhverv og Bæredygtighed
Natur og Klima

By- og Kulturforvaltningen