Spring til indhold

Fangel Bioenergi - VVM redegørelse og tilladelse samt miljøgodkendelse

Østermarksvej 70, 5260 Odense S – VVM-redegørelse og tilladelse samt miljøgodkendelse til Fangel Bioenergi ApS

Odense Kommune har givet Fangel Bioenergi ApS, Østermarksvej 70, 5260 Odense S, miljøgodkendelse til biogasproduktion ved forgasning af blandt andet husdyrgødning og organisk affald.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Anlægget fremstiller biogas ved forgasning og producerer el og varme ved afbrænding af biogassen.

Jf. VVM-lovens bestemmelser er anlægget VVM-pligtigt og der er derfor lavet en VVM-redegørelse inkl. miljøkonsekvensvurdering samt en VVM-tilladelse.

Lokalplan samt kommuneplantillæg for området kan findes via odense.dk/officielt.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 26. juli 2019 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedrørende afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 68.
 

Miljøgodkendelse

VVM-redegørelse

Bilag 2 til VVM-redegørelsen

Bilag 5 til VVM-redegørelsen

Bilag 6 til VVM-redegørelsen

Bilag 7 til VVM-redegørelsen

Bilag 8 til VVM-redegørelsen

Bilag 9 til VVM-redegørelsen

Bilag 10 til VVM-redegørelsen

VVM-tilladelse

Godkendelsesbrev inkl. klagevejledning 

By- og Kulturforvaltningen