Spring til indhold

Everenden - Afgørelse om medbenyttelse af vandløb

Vandløbsmyndigheden har vurderet at tilslutningen fra forsinkelsesbassinet ikke skal have en medbenyttelses tilladelse.

Husgruppen Develop ApS har på vegne af en gruppe lodsejere, søgt om medbenyttelse af vandløbet Everenden jævnfør vandløbsloven.

Vandløbsmyndigheden har vurderet at tilslutningen fra forsinkelsesbassinet ikke skal have en medbenyttelses tilladelse.

 

By- og Kulturforvaltningen