Spring til indhold

Etablering af regnvandsbassiner – afgørelse om ikke VVM-pligt

Afgørelse om ikke-VVM-pligt ved etablering af regnvandsbassiner ved Pulsparken i Bolbro.

Odense Kommune har modtaget en ansøgning til vurdering af, om der skal foretages en Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet (VVM). 

Odense Kommune har afgjort, at projektet ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet og derfor ikke udløser krav om en miljøkonsekvensvurdering, jf. bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af 25. juni 2020. 

Afgørelsen kan påklages inden fire uger. Det vil sige senest den 29. marts 2021. 

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Nørregade 36, 5000 Odense C, Tlf. nr. 51428908. 

By- og Kulturforvaltningen
Byudvikling
Byplan

 

By- og Kulturforvaltningen