Spring til indhold

Revurdering af miljøgodkendelse til Centrum Varmecentral, Enggade 13

Odense Kommune har revurderet miljøgodkendelsen til Centrum Varmecentral, Enggade 13, 5000 Odense C.
Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden er en spids- og reservelastcentral der fremstiller varme til fjernvarmenettet.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 12. oktober 2021 for at blive behandlet.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Klima, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 6551 2498


Odense Kommune 
Industri og Klima

By- og Kulturforvaltningen