Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering af COBOT HUB - ved Energivej

Der er indgivet ansøgning om et projekt for etablering COBOT HUB – et kontordomicil mv. for robotvirksomheder – ved Energivej inkl. adgangsvej og pumpestation for spildevand.

Odense Kommune, Industri og Miljø, har afgjort at projektet ikke udløser VVM-pligt, jævnfør Miljøvurderingsloven. Begrundelsen for afgørelsen fremgår af vedlagte VVM-ansøgnings og -screeningsskema.

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Fristen for klage udløber den 15. december 2021.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, tlf.nr. 65 51 24 89.

By- og Kulturforvaltningen

Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen