Spring til indhold

Revideret miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. RGS Nordic A/S, Energivej 32-34

Odense Kommune har givet RGS Nordic A/S, Energivej 32-34, 5260 Odense S, revideret miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til affaldsbehandlingsanlæg herunder kartering og behandling af jord.

Godkendelsen/tilladelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og i henhold til BAT for affaldsbehandlingsanlæg.

Samtidig er der truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Der er desuden truffet screeningsafgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens bestemmelser.

Virksomheden er en modtage- og behandlingsplads for bla. bygge- og anlægsaffald samt jord.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest den 3. august 2022 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Natur og Miljø, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 4022 9770, eller ahvi@odense.dk.

Miljøgodkendelsen incl. miljøteknisk redegørelse og vilkår, kan i sin helhed ses her


Industri og Miljø
By- og kulturforvaltningen

By- og Kulturforvaltningen