Spring til indhold

Energivej 32 – RGS Nordic A/S - Revurdering af miljøgodkendelse

Forudgående offentlighed.
Der indledes revurdering af miljøgodkendelsen til RGS Nordic A/S efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Revurderingen:
Odense Kommune indleder en revurdering af RGS Nordics miljøgodkendelse på adressen Energivej 32, 5260 Odense S. Revurderingen vil komme til at omfatte alle virksomhedens aktiviteter.
Anlægget benyttes til affaldshåndtering herunder oplag og produktion af genbrugsmaterialer, kartering samt rensning af jord.

I henhold til lovgivningen har enhver mulighed for at se og evt. kommentere sagens akter. Materialet vil blive sendt pr. mail så snart vi har modtaget anmodning herom. Kommentarer skal gives senest den 11. juni 2021.

Man kan også bede om at få tilsendt udkast til afgørelse, når det foreligger. Anmodningen om at få udkast til afgørelse skal ske senest den 11. juni 2021. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til den nugældende miljøgodkendelse, udkast til afgørelse og evt. supplerende materiale.

Odense Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. 

Henvendelse om revurderingen:
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen, eller få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Erhverv og Bæredygtighed, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C, pr.  mail: ahvi@odense.dk eller pr. brev til Nørregade 36, 5000 Odense C.

Eventuelle kommentarer til sagens akter og/eller udkast til afgørelse skal være skriftlige og skal sendes til Odense Kommune. Anfør venligst navn og adresse på henvendelsen.


By- og Kulturforvaltningen
Erhverv og Bæredygtighed 
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen