Spring til indhold

Miljøgodkendelse af NCC Industry A/S Asfalt Odense, Energivej 30

Energivej 30 - Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være indgivet til klageportalen senest den 26. februar 2021 for at blive behandlet.

Godkendelsesbrev inkl. klagevejledning

Miljøgodkendelse inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som godkendelses- og tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 2134 2049.

By- og Kulturforvaltningen