Spring til indhold

Tillæg til miljøgodkendelse til Bolbro Autogenbrug, Elmelundsvej 14

Tillægsgodkendelse af Bolbro Autogenbrug v/Mikael Jørgensen. Elmelundsvej 14, 5200 Odense V.
Godkendelsen omfatter øget oplag af farligt affald. Virksomheden modtager biler til miljøbehandling.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven


Odense Kommune har givet Bolbro Autogenbrug v/Mikael Jørgensen, Elmelundsvej 14, 5200 Odense V, tillægsgodkendelse til opbevaring af et øget oplag af farligt affald på adressen.

Godkendelsen er givet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Virksomheden modtager biler til miljøbehandling.

Alle kan få aktindsigt i sagen, herunder de resultater af virksomhedens egenkontrol, som kommunen har liggende.

Der kan klages over afgørelsen. Klagen skal være modtaget senest 8. oktober 2021 kl. 15.00 for at blive behandlet.

Nærmere oplysninger vedr. afgørelsen kan fås ved henvendelse til Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Industri og Miljø, Nørregade 36, 5000 Odense C. Tlf. nr. 65 51 24 48.

Godkendelsesbrevet inkl. klagevejledning, kan i sin helhed ses her
Miljøgodkendelsen inkl. miljøteknisk redegørelse og vilkår, kan i sin helhed ses her


Bæredygtighed og Mobilitet
Industri og Miljø

By- og Kulturforvaltningen