Spring til indhold

Ejlstrupvej 130 – Tilladelse til etablering af drængrøft

Odense Kommune giver hermed i medfør af vandløbsloven § 21 tilladelse til etablering af en åben drængrøft som ansøgt.

Eventuel klage

Se klagevejledningen i ovenstående tilladelse.

By- og Kulturforvaltningen