Spring til indhold

Afgørelse om ikke VVM-pligt for udskiftning af slamlagertank på Ejby Mølle rensningsanlæg, Ejby Møllevej 22

Afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med udskiftning af eksisterende slamlagertank med ny tank.

Odense Kommune har afgjort, at projektet om etablering ny slamlager tank på 1.050 m³ i stedet for den eksisterende tank på 1.900 m³ ikke udløser VVM-pligt, selvom at gasproduktionen øges, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter.

 

Kommunens afgørelse inkl. vurdering ift. eksisterende miljøgodkendelse

 

Klage

Afgørelsen kan efter § 49 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.

 

Industri og Miljø

Erhverv og Bæredygtighed

By- og Kulturforvaltningen