Spring til indhold

Dyrupgårds Alle - afgørelse om ikke VVM

Odense Kommune har godkendt projektforslag om fjernvarmeforsyning af nyt boligområde ved Dyrupgårds Allé 125 for lokalplan 6-871

 Odense Kommune har afgjort, at projektet ikke udløser VVM-pligt, i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Kommunens afgørelse

VVM-screeningKlage

Afgørelsen kan efter planlovens §58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra annoncering, se afgørelsens klagevejledning.       Industri og Klima

Erhverv og Bæredygtighed

By- og Kulturforvaltningen